Vizyon

Soğanı tam olarak organize bir iş haline getirip teknoloji ve ürün izlenilebilirliğini nihai safhasına getirebilmek. Çocuklarımız için çekincelerden uzak zirai üretimi ve hammadde veya mamul aşamasında tam verimliliği sağlayabilmek.

"Vizyon & Kurumsal"